Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Polskie prawo nakłada obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia samochodu. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują także polisy dodatkowe.

OC

Wymagane ubezpieczenie, które trzeba najpóźniej wykupić w dniu rejestracji auta, jeśli chcemy się nim poruszać po drogach publicznych, strefie ruchu oraz zamieszkania. Oczywiście należy pamiętać, by przy zakupie samochodu upewnić się, że ma on ważne OC oraz sprawdzić dokładną datę, kiedy trzeba przedłużyć jego ważność. Za brak ubezpieczenia obowiązują kary finansowe. Chroni ono osoby trzecie, które uległy wypadkowi z naszej winy. W przypadku np. kradzieży nie otrzymamy żadnych pieniędzy z tego tytułu.

AC

Zwane inaczej Autocasco. Zapewnia odszkodowanie właścicielowi pojazdu w przypadku jego utraty lub zniszczenia. Oznacza to, że jeśli nasze auto zostanie uszkodzone np. przez zwierzęta, grad, powódź lub po prostu ktoś zarysuje je na parkingu, mamy prawo do otrzymania odszkodowania. Oczywiście musimy również pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo do odmowy. Może się tak stać, gdy np. kradzież wyposażenia samochodu jest wynikiem naszego niedbalstwa np. zostawienia otwartych drzwi. Jeśli będziemy prowadzili pojazd pod wpływem środków odurzających, także ni nie otrzymamy.

Assistance

Dodatkowe ubezpieczenie, które zwykle jest oferowane do OC lub AC. Gwarantuje całodobową pomoc w przypadku awarii pojazdu. Do tych usług wliczają się: holowanie, pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego itp. Warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami tej oferty.

NNW

Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków np. uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Zazwyczaj można ubezpieczyć samego kierowcę lub kierowcę wraz z pasażerami.

Chociaż ubezpieczenie auta jest obowiązkowe, warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowych polis, które zagwarantują nam prawo do odszkodowania.